ANNEX ห้องเสริม

Roof Top Tent

ANNEX ห้องเสริม

Posted On May 15, 2018 at 4:24 pm by / No Comments

เพิ่มภาคผนวกใน Roof Top Tent เพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างสูงสุด ภาคผนวกได้อย่างง่ายดายซิปลงด้านล่างของเต็นท์เปิดที่มีประตูทางเข้าและหน้าต่างสองบานทั้งหมดที่มีตาข่ายกันยุงไม่เห็น ทำจากวัสดุที่ทนทานเช่นเดียวกับกระโปรงเต็นท์ของเราชิ้นส่วนต่างๆของเราทำมาเพื่อทนต่อองค์ประกอบต่างๆ

อุปกรณ์เสริมมาตรฐานของเรามาพร้อมกับพื้นถอดออกได้และมี 4 ผนังรวมถึงประตูทางเข้าด้านข้างและแผงควบคุมพร้อมซิปเข้าถึงรถของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0

Your Cart